MiM

  • Úvod
  • Študijné programy
  • MiM

Master in Management

Základné informácie Dopyt po kvalitných manažéroch neustále rastie. Firmy sa zameriavajú na tých, ktorí by boli schopní úspešne fungovať nielen na národnom trhu, ale aj v rámci neustále globalizovanejšej ekonomiky. Expanzia na medzinárodné trhy predstavuje pre firmy výzvu vyžadujúcu si pochopenie, prispôsobenie sa a najlepšie obchodné postupy a praktiky pre daný trh. Magisterské štúdium manažmentu […]
Read more