Akreditácia

EIFM

Akreditácia a členstvo

Na EIFM kladieme dôraz nielen na teoretické vedomosti, ale aj na ich praktické využitie v reálnom svete, aby štúdium bolo čo najväčším prínosom pre všetkých našich študentov, ktorí sa vo svojom kariérnom živote chcú neustále posúvať.

Snažíme sa preto byť dôveryhodným vzdelávacím partnerom, ktorého si vyberajú ambiciózni jednotlivci a organizácie na celom svete. Získané akreditácie a osvedčenia sú preto jednoducho odrazom kvality nami ponúkaných vzdelávacích programov.

International Accreditation Association for Business Education Programs
Akreditácia IAABEP je jedným z najkomplexnejších systémov inštitucionálnej akreditácie pre obchodné a manažérske školy z celého sveta. Je celosvetovo uznávaná potenciálnymi študentmi, vyučujúcimi, zamestnávateľmi, firemnými klientmi aj médiami. Akreditácia zabezpečuje prísnu kontrolu kvality a porovnáva vzdelávacie inštitúcie s medzinárodnými štandardmi z hľadiska riadenia, programov, študentov, vyučujúcich, výskumu, internacionalizácie, etiky, zodpovednosti a udržateľnosti, ako aj zapojenia do sveta praxe. Online overenie akreditácie tu.
European Association of MBA
Akreditácia EAMBA označuje najvyšší štandard dosiahnutých výsledkov v postgraduálnom vzdelávaní v oblasti podnikania. Táto akreditácia poskytuje obchodným školám celosvetové uznanie a identifikuje najlepšie programy z tisícok dostupných programov v rámci celej Európy. Súčasťou akreditácie je aj komplexná správa s podrobnými odporúčaniami na prípadné zlepšenia v budúcnosti. Asociácia takisto vydáva každoročný prieskum s najlepšie hodnoteným štúdiom MBA. V roku 2021 sme sa umiestnili na 50. pozícii zo všetkých inštitúcií poskytujúcich štúdium MBA na celom svete.
European Accreditation Council for Business Education
Sme hrdými držiteľmi akreditácie EACBE. EACBE je najkomplexnejšia inštitucionálna akreditačná asociácia pre vysoké školy a univerzity. Akreditáciu EACBE celosvetovo uznávajú profesori, zamestnanci, globálne spoločnosti aj médiá. Táto akreditácia zabezpečuje prísnu kontrolu kvality a porovnáva školu s medzinárodnými štandardmi, pokiaľ ide o správu, programy, študentov, vyučujúcich, výskum, internacionalizáciu, etiku, zodpovednosť a udržateľnosť, ako aj o zapojenie sa do praxe.
Academy of Management
Sme hrdými členmi AoM. Academy of Management je popredné profesijné združenie pre učiteľov riadenia a organizácie. Celosvetovými členmi sú profesori a PhD. študenti obchodných programov na univerzitách, akademici pôsobiaci v súvisiacich sociálnych vedách a ďalších odboroch a experti, ktorí si cenia vytváranie a aplikáciu znalostí. Academy of Management bola založená v roku 1936. Podporuje všeobecný rozvoj výskumu, vzdelávania, výučby a praxe v oblasti riadenia a rozširovanie a zjednocovanie znalostí v oblasti manažmentu.
Association for Educational Communications and Technology
Sme hrdými členmi AECT. Asociácia pre vzdelávanie a technológie (AECT) je profesijné združenie tisícov pedagógov a ďalších odborníkov, ktorých aktivity sú zamerané na zlepšenie výučby prostredníctvom technológie. AECT je významnou organizáciou pre tých, ktorí sa aktívne podieľajú na návrhoch a implementáciách inovatívnych riešení a nových prístupov k výučbe a vzdelávaniu. Je to najstaršia profesijná organizácia svojho druhu, ktorá si neustále udržiava postavenie v tejto oblasti. Viac informácií o AECT môžete získať na adrese