O Inštitúte

O nás

Skúsenosti, tradícia a praktický prínos

EIFM patrí medzi prestížne inštitúcie s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami, ktoré neustále odovzdávame ďalej našim študentom.

Ponúkame nielen bakalárske a magisterské študijné programy, ale aj manažérske štúdium v oblasti podnikania a manažmentu a vytvárame tak platformu pre výskum, diskusiu a debaty o širokej škále podnikateľských otázok. A to všetko dištančnou formou, aby sme mohli vzdelávanie poskytovať všetkým na celom svete.

Ideme nad rámec klasického štúdia.

Sídlo EIFM sa nachádza v Holandsku, ktoré bolo vyhodnotené za jednu z najpodnikavejších krajín Európy na základe počtu dospelých osôb, ktoré vlastnia začínajúcu firmu alebo inak rozvíjajú vlastné podnikanie. Vzhľadom na túto kultúru niet pochýb o tom, že zakladatelia EIFM majú podnikanie v krvi. Pre študentov, ktorých cieľom je rozvíjať sa v tejto oblasti a budovať svoju kariéru zameranú na biznis a financie, je preto inštitút ideálnou voľbou, ktorú nebudú ľutovať.

Flexibilita a profesionálny prístup

Neustály prístup do študijného systému a nepretržitý servis a pomoc zo strany profesorov a lektorov sú zárukou toho, že všetci naši študenti sa rýchlo dostanú k pomoci v prípade pochybností alebo otázok, ktoré vzniknú v priebehu ich štúdia. Vďaka tomu všetci naši študenti v celom rozsahu porozumejú jednotlivým predmetom a vyučovanej problematike. Flexibilný systém výučby, ktorý na EIFM ponúkame, je tak prispôsobený časovému rozvrhu našich študentov a umožňuje im skĺbiť samotné štúdium s ich osobnou a pracovnou činnosťou.

Medzinárodný presah

EIFM je globálny a medzinárodný obchodný inštitút zameraný na vzdelávanie riaditeľov firiem a odborníkov v oblasti podnikania. Vďaka širokej ponuke bakalárskych, magisterských a postgraduálnych programov poskytuje EIFM všetky potrebné manažérske nástroje a schopnosti nevyhnutné pre úspešné riadenie akéhokoľvek oddelenia spoločnosti.

Naše poslanie, vízia a hodnoty

Naším poslaním je rozvíjať globálne premýšľajúcich podnikateľských lídrov a inovátorov. Pri našich študentoch sa zameriavame na rozvoj ich efektivity, zodpovednosti a prehlbovanie ich vedomostí a inšpirujúcich myšlienok v dialógu s okolitým svetom. Vytvárame uznávanú a vyvíjajúcu sa komunitu, ktorú vďaka našim študijným možnostiam tvorí rozmanitá kultúra absolventov z viac ako 100 krajín z celého sveta.

Inštitút EIFM si takisto stanovil 5 základných hodnôt, ktoré nám pomáhajú dosiahnuť naše ciele, a ktoré si každý, kto sa aktívne zúčastňuje na fungovaní nášho inštitútu, musí osvojiť. Medzi tieto hodnoty patria spolupráca, cieľavedomosť, udržateľnosť, vizionárstvo a kreativita.