Naša história

Naša história

História EIFM

Založenie vzdelávacej inštitúcie, ktorá by poskytovala praktickú a efektívnu výučbu s možnosťou štúdia na celom svete bolo hnacím motorom oboch zakladateľov inštitútu European Institute of Finance & Management. V súčasnosti má naša vzdelávacia inštitúcia už viac ako tridsaťročnú tradíciu, počas ktorej umožnila vyše 20 000 študentom z celého sveta rozvíjať svoj talent a získať vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým sú teraz súčasťou vyššieho manažmentu tých najväčších globálnych korporácií.

Kompletný výučbový systém je prispôsobený aktuálnym otázkam globálnej ekonomiky a predovšetkým vďaka odborným prednášajúcim a lektorom vytvára podnetné prostredie na rozvoj zručností, vodcovstva a rozhodovania u našich študentov.

0 +
rokov na trhu
Naša história

História EIFM

1987

Rok, v ktorom na našu akademickú pôdu vstúpili prví študenti. Zahájili sme výučbu vo forme prezenčných programov MBA a umožnili tak prvým záujemcom o štúdium rozvíjať svoje vzdelanie aj v postgraduálnej forme.
 

1994

V tomto roku sme otvorili prvé študijné programy MBA v rámci diaľkového štúdia. Uvedomovali sme si, že čas každého z nás je obmedzený, a preto je potrebné s ním zaobchádzať efektívne. Mnohým našim študentom sme tak otvorili novú možnosť štúdia, vďaka ktorej mohli skĺbiť svoje pracovné vyťaženie s rozvíjaním svojich nadobudnutých schopností a venovať sa súčasne práci aj štúdiu.
 

2001

S rastúcim záujmom o postgraduálne vzdelávanie sa spájal aj záujem o iné vzdelávacie programy ako iba MBA. Niekoľko rokov sme teda pracovali na vytvorení vzdelávacích blokov, ktoré by sa vzťahovali tak na doktorské štúdium DBA, ale aj na bakalárske štúdium MiM. Rozšírili sme nielen svoju základňu odborných prednášajúcich, ale získali sme aj nové akreditované programy a rozšírili tak naše možnosti vzdelávania.
 

2019

Rok 2019 priniesol veľké zmeny. Už pred viac ako 30 rokmi bolo cieľom zakladateľov poskytovať vzdelanie čo najviac dostupné všetkým študentom z celého sveta. Dlhoročné úsilie v tomto smere vyvrcholilo práve v tomto roku, v ktorom sa nám podarilo všetky ponúkané študijné programy akreditovať v dištančnej forme. Na štúdium u nás sa tak od roku 2019 môžu prihlásiť študenti z celého sveta bez toho, aby museli za štúdiom cestovať a my sme od tej doby vytvorili sieť s absolventmi z viac ako 100 krajín sveta.