Alumni

Pre absolventov

Myslíme na našich študentov aj po absolvovaní štúdia

V rámci zásad a hodnôt, ktorí EIFM zastáva, je našim dlhodobým cieľom udržiavať dobré dlhodobé vzťahy nielen s našimi súčasnými študentmi, ale aj tými bývalými. Preto v rámci našej činnosti vytvárame aj platformu EIFM ALUMNI, ktorá otvára naším bývalým študentom dvere nielen k pracovným, ale aj nadväzujúcim vzdelávacím príležitostiam, cieľom ktorých je podporiť ich osobný a profesionálny rozvoj.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Súčasťou tímu EIFM je okrem iného aj personálne oddelenie, ktoré je k dispozícii všetkým našim absolventom. Cieľom je uľahčiť našim absolventom proces hľadania práce po absolvovaní štúdia a pomôcť nájsť zaujímavé pracovné príležitosti alebo stáže. Na to slúžia aj rôzne kariérne veľtrhy, na ktorých sa zúčastňujeme, a vďaka ktorým je ponuka pracovných príležitostí z našej strany oveľa pestrejšia.


PUBLIKÁCIE

Súčasťou úspešnej profesijnej kariéry je nielen životopis bohatý na zaujímavé pracovné skúsenosti, ale aj vedecká a odborná činnosť. Preto našim študentom ponúkame možnosť publikovať články v mnohých odborných vedeckých časopisoch, prípadne sa môžu podieľať na vývoji niektorých z príručiek, ktoré v rámci EIFM vydávame.


SPRIATELENÉ SPOLOČNOSTI

V rámci EIFM spolupracujeme s mnohými národnými i nadnárodnými korporáciami, ktoré našim študentom umožňujú účasť na platených i neplatených stážach, prípadne iné služby sprostredkované cez každoročné veľtrhy pracovných príležitostí, ktoré sa konajú hneď v niekoľkých mestách Európy.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY

Univerzitná nadácia EIFM ponúka všetkým študentom, ktorí majú záujem sa ďalej vzdelávať, možnosť získať vzdelanie bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Pripravili sme komplexný systém grantov a štipendií, prípadne pôžičiek či finančného poradenstva, vďaka ktorému sme schopní nájsť cestu k štúdiu pre každého, kto o to má záujem.

WORKSHOPY A SEMINÁRE

Všetci naši absolventi majú neobmedzený prístup na workshopy a semináre organizované inštitútom EIFM, a to v rámci všetkých našich kampusov. Tento prístup získava každý absolvent ľubovoľného študijného programu. Nevzťahuje sa iba na krátke jednorazové kurzy.

ALUMNI BENEFITY

Vďaka rôznym dohodám a spolupráci s niektorými spoločnosťami máme to šťastie mať s mnohými zaujímavými firmami dohody, vďaka ktorým môžeme našim absolventom poskytnúť dodatočné dohody nielen v oblasti služieb naviazaných na vzdelávaciu činnosť. Pre viac informácií môžu naši absolventi kontaktovať študijné oddelenie.