Prijímacie konanie

EIFM

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie v rámci EIFM je navrhnuté tak, aby vám pomohlo zistiť, či je štúdium MBA pre vás a vaše ciele vhodné. Musíte mať vysokoškolské vzdelanie, prípadne dostatočnú odbornú prax, ktorou je možné vzdelanie nahradiť. Výnimkou je štúdium MiM, kde sa vyžaduje iba ukončené stredoškolské vzdelanie.

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky či pohovory. Musíte splniť iba podmienky vzťahujúce sa na každý študijný program a vedenie inštitútu následne rozhodne o vašom prijatí na štúdium.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu za štúdiom na EIFM.

EIFM

Prijímacie konanie

1.VÝBER ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Pred zahájením vášho štúdia by ste mali riadne zvážiť nielen program, na ktorý sa prihlásite, ale aj jeho bližšie zameranie. Ak si v tomto ohľade nie ste 100 % istí, môžete sa obrátiť na naše študijné oddelenie a dohodnúť si online videohovor alebo inú formu stretnutia a detailne prebrať všetko potrebné na to, aby konečný výber študijného zamerania presne zodpovedal vašim potrebám.
 

2. ONLINE PRIHLÁŠKA

Prihlášku vyplníte elektronicky tu na našich webových stránkach a priložíte k nej potrebné dokumenty. Ide predovšetkým o dokumenty potvrdzujúce vami absolvované vysokoškolské vzdelanie či odbornú prax.

3. PRIJÍMACIA KOMISIA

Po prijatí vašej elektronickej prihlášky na štúdium prijímacia komisia posúdi všetky vami zaslané dokumenty, ktoré sú podkladom na vydanie rozhodnutia o prijatí na štúdium. Vydanie rozhodnutia o prijatí na štúdium zo strany prijímacej komisie môže trvať 1 – 3 dni od odoslania elektronickej prihlášky.
 

4. OSOBNÝ POHOVOR

V prípade nejasností zo strany prijímacej komisie sa môže stať, že si s vami jej členovia dohodnú videohovor, aby vás lepšie spoznali a ubezpečili sa, že ste vhodným študentom nášho inštitútu. Je to ideálna šanca ukázať vaše odhodlanie, nadšenie a vysvetliť motiváciu, ktorá vás k štúdiu vedie, a ktorá bude vašim študijným motorom.
 

5.ROZHODNUTIE O PRIJATÍ

V prípade kladného rozhodnutia zo strany prijímacej komisie sa s vami spojí naše študijné oddelenie a bude vás informovať o prijatí na štúdium. Študijné oddelenie s vami zároveň vyrieši aj všetky potrebné administratívne záležitosti, ako sú zmluva štúdiu a úhrada školného.

 

6. ZAČIATOK ŠTÚDIA

Vitajte na EIFM! Ak všetky vyššie uvedené kroky prebehli správne a všetky potrebné administratívne záležitosti sú vybavené, nič vám nebráni v tom, aby ste začali svoje štúdium a rozvíjali svoj talent a schopnosti.