Štúdium

EIFM

Ako štúdium prebieha?

European Institute of Finance and Management ponúkajúci postgraduálne vzdelávanie umožňuje študentom študovať úplne online prostredníctvom študijného systému, čo umožňuje absolvovanie štúdia z akéhokoľvek miesta. Stačí mať počítač a pripojenie k internetu. Online výučba je kvalitatívne porovnateľná s prezenčnou formou štúdia.

Prístup do študijného systému získajú študenti po zaplatení školného alebo jeho časti. Štúdium zahŕňa predmety, ktoré sú špecifikované v jednotlivých programoch. Každý predmet je rozdelený do troch sekcií. V prvej sekcii študenti nájdu študijné materiály, prezentácie a odporúčanú literatúru. Lektori sú k dispozícii pre individuálne konzultácie počas celého štúdia.

Druhou sekciou je testová časť, ku ktorej študenti pristupujú po preštudovaní materiálov a prezentácií. Test obsahuje otvorené otázky, na ktoré nie je stanovený žiadny časový limit. V prípade neúspechu sa lektor obráti na študenta, preberú spoločne problematické oblasti a študent má možnosť absolvovať opravné pokusy.

Treťou sekciou je seminárna práca, v ktorej sú dané témy a šablóna pre tvorbu práce. Po vypracovaní a uložení seminárnej práce do systému ju lektor vyhodnotí a študent môže pokračovať v štúdiu ďalšieho predmetu.

Po úspešnom absolvovaní všetkých predmetov je na rade záverečná práca, ktorú študent následne obhajuje online prostredníctvom nástrojov, ktoré boli používané počas celého štúdia. Po úspešnej obhajobe záverečnej práce je študentovi vystavený diplom a výstupný list v českom a anglickom jazyku.

European Institute of Finance and Management ponúka modernú online vzdelávaciu formu, ktorá umožňuje študentom študovať kdekoľvek a kedykoľvek. Vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby poskytované vzdelanie bolo nielen unikátne, ale predovšetkým obohacujúce a podporovalo rozvoj študentov v profesnom aj osobnom živote. Online štúdium je navrhnuté tak, aby bolo prístupné a ľahko pochopiteľné pre široké spektrum študentov.

Flexibilná interaktívna výučba

Tento prístup k vzdelávaniu umožňuje študentom flexibilitu v štúdiu, ktoré môžu prispôsobiť svojim potrebám a osobným záujmom. Výučba prebieha v interaktívnom prostredí, ktoré podporuje komunikáciu medzi študentmi a lektormi, čo umožňuje lepšie porozumenie a aplikáciu naučených konceptov a zručností.

Kvalita a inovácia

European Institute of Finance and Management je popredným poskytovateľom postgraduálneho vzdelávania, ktorý sa zameriava na inováciu a kvalitu výučby, aby študentom poskytol najlepšiu možnú príležitosť pre úspech v ich budúcej kariére a živote.

Adaptívne online vzdelávanie

V tejto modernej a dynamickej dobe je dôležité, aby vzdelávacie inštitúcie reagovali na potreby študentov a poskytovali flexibilné a efektívne metódy výučby. Sme hrdí na náš prístup k online vzdelávaniu, ktorý odráža tieto hodnoty a umožňuje študentom rozvíjať svoje zručnosti a znalosti potrebné pre úspech v globálnom trhu práce.

Detaily postgraduálnych programov

Pre každý program sú uvedené špecifické požiadavky, ako je počet predmetov, dĺžka seminárnych a záverečných prác. Tieto informácie vám pomôžu lepšie sa rozhodnúť a prispôsobiť svoje štúdium vašim potrebám a očakávaniam.

Master in Management (MiM)

 • 8 - 12 mesiacov
 • Slovenčina
 • 10
 • Rozsah min. 12 normostrán
 • Rozsah min. 30 normostrán

Master of Business Management (MBA)

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • 10
 • Rozsah min. 15 normostrán
 • Rozsah min. 40 normostrán

Executive MBA (EMBA)

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • 10
 • Rozsah min. 15 normostrán
 • Rozsah min. 40 normostrán

Master of Accounting (MAcc)

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • 10
 • Rozsah min. 15 normostrán
 • Rozsah min. 40 normostrán

Doctor of Business Administration

 • 18 - 24 mesiacov
 • Slovenčina
 • 8
 • Rozsah min. 18 normostrán
 • Rozsah min. 50 normostrán
Vzdelávací proces

Skúsenosti, tradícia a praktický prínos

Postgraduálne štúdium na EIFM ponúka predovšetkým individuálny rozvoj vedúcich pracovníkov, ktorý vás pripraví na kľúčové situácie v oblasti podnikania a v súčasnej globálnej spoločnosti a umožní vám čeliť budúcim výzvam v rýchlo sa vyvíjajúcom svete. Tím našich profesorov a lektorov sa skladá z veľmi nadšených a takisto uznávaných akademikov a odborníkov, ktorí sú odhodlaní odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti ďalej. Náš lektorský tím má viac ako 50 profesionálov vo svojom odbore a núdza nie je ani o hosťovanie a prednášky lektorov zo zahraničných spoločností či univerzít.

Tento internacionalizmus a rozmanitosť sa prejavuje nielen na fakulte medzi vyučujúcimi, ale odráža sa aj v skladbe študentov, ktorí majú viac než 100 rôznych národností a my sme veľmi pyšní na to, že môžeme rozvíjať študentov zo všetkých kútov sveta. EIFM ponúka bohaté a osobne naplňujúce pracovné prostredie, ktoré vychádza z našich základných hodnôt a je posilnené medzinárodnými perspektívami.

Pomôžeme vám zmeniť pozíciu na vašej budúcej kariérnej ceste a nadviazať celoživotné väzby, z ktorých budete ťažiť počas celej svojej pracovnej kariéry.

V prípade záujmu preto neváhajte a kontaktujte nás. My sa tešíme na spoluprácu a sme vždy nesmierne vďační za každého nového člena tímu, ktorý prinesie nový impulz nielen do nášho lektorského tímu, ale aj medzi našich študentov.