FAQ

FAQ

Najčastejšie otázky

Na tejto stránke nájdete najčastejšie otázky o štúdiu v našom inštitúte.

Na EIFM ponúkame mnoho študijných aj neštudijných programov. Medzi naše študijné programy patria: Master in Management (MiM), MBA, Executive MBA (EMBA), DBA a Master of Accounting (MAcc). Okrem toho máme širokú ponuku krátkych intenzívnych kurzov zameraných na manažérske vzdelávanie, ktoré sa sústreďujú na konkrétne zručnosti alebo odvetvia.
Áno, program Master in Management (MiM) je určený špeciálne pre študentov, ktorí dokončujú alebo práve dokončili bakalárske štúdium. Malý počet našich študentov MBA sa takisto hlási v priebehu posledného roka bakalárskeho štúdia.
Väčšina študentov na EIFM má predchádzajúce pracovné skúsenosti alebo sú aktuálne zamestnaní. V prípade nášho magisterského štúdia manažmentu (MiM) sa však nevyžadujú žiadne pracovné skúsenosti.
Vzdelávacie prostredie na EIFM je vo všetkých ohľadoch globálne. Máme kampusy vo viac ako piatich mestách v celej Európe a programy a moduly v desiatkach ďalších, naša študijná skupina je vysoko medzinárodná a naši profesori a zamestnanci pochádzajú z viac ako 50 rôznych krajín. Len v programe MBA je v súčasnosti medzi študentmi zastúpených viac ako 85 národností.
EIFM od začiatku používa ako základ našich metodík výučby prípadovú metódu, ktorá sa zaoberá príkladmi z reálneho podnikania. Neustále však inovujeme a zavádzame ďalšie metodiky aktívneho učenia, ako sú simulácie, koučovanie a mentoring. Do celej výučby takisto začleňujeme viac digitálnych prvkov.
Väčšinu príspevkov na našom blogu píšu naši profesori alebo zamestnanci školy, ktorí majú v danej oblasti osobitné odborné vedomosti. V súčasnosti neprijímame príspevky od ľudí mimo školy, ale všetko závisí od individuálnej dohody. Neváhajte nás preto osloviť a možno sa v tomto smere na nejakej spolupráci dohodneme a umožníme vám publikovať u nás.
Poslaním EIFM je rozvíjať vedúcich pracovníkov, ktorí sa snažia mať hlboký, pozitívny a trvalý vplyv na ľudí, firmy a spoločnosť prostredníctvom profesionálnej dokonalosti a integrity.
Magisterské štúdium manažmentu (MiM) je určené pre študentov, ktorí práve dokončili svoje stredoškolské štúdium alebo sa chystajú dokončiť bakalárske štúdium, nemajú viac ako ročnú prax a chcú zahájiť svoju podnikateľskú kariéru. Typický uchádzač o titul MBA má päť až šesť rokov pracovných skúseností.
Univerzálnym vyučovacím jazykom štúdia v EIFM je angličtina, ale líši sa to v závislosti od jednotlivých kampusov. V tomto ohľade je teda vždy dobré spojiť sa so študijným oddelením konkrétneho kampusu a zistiť podmienky, ktoré daný kampus na štúdium vyžaduje.
Čím skôr sa do programu MBA prihlásite, tým lepšie. Všetko je ale len a len na vás a vašich ambíciách. Keďže je celé štúdium prispôsobené do online podoby a je úplne nezávislé na konkrétnych termínoch a lehotách, nie sú stanovené ani konkrétne termíny, dokedy je nutné sa na štúdium prihlásiť. Po dokončení všetkých administratívnych záležitostí spojených so zahájením štúdia môžete následne začať svoje štúdium kedykoľvek.
Áno, študenti EIFM majú k dispozícii celý rad štipendií na základe zásluh aj finančných potrieb. Pre viac informácií sa vždy obráťte na študijné oddelenie kampusu, na ktorom chcete študovať.
EIFM ponúka študentom rôzne štipendiá vrátane štipendií určených pre uchádzačov o titul MBA, ktorí sú ženami, pochádzajú z rozvojových krajín, dosahujú mimoriadne výsledky a ďalšie. Na internetových stránkach EIFM nájdete informácie o možnostiach financovania a ďalšiu pomoc vám poskytne naše študijné oddelenie každého kampusu.
Absolventi MBA na EIFM sú na trhu práce veľmi žiadaní. Podľa našej poslednej správy o zamestnanosti malo 94 % našich študentov do troch mesiacov od ukončenia štúdia aspoň jednu pracovnú ponuku z nadnárodnej korporácie.
Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Neváhajte a ozvite sa nám!